Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
До Общопрактикуващите лекари в Община Враца
13.12.2016 11:58 | Изпрати | Принтиране


Уважаеми колеги ОПЛ,
 

На 12.12.2016 год. се проведе събрание на ОПЛ във връзка със сключване на новите договори за медицинско обслужване на ЗОЛ в извън работно време за 2017 год.
От разгледаните две възможности на СПО на МБАЛ - Враца (с изискване от 0.15 лв. до 0.26 лв. за ЗОЛ) и МЦ "Д-р Саид Дауд" (с предложение от 0.13 лв. на ЗОЛ), присъстващите на събранието 20 ОПЛ гласуваха:

17 - за МЦ "Д-р Саид Дауд"
2 - за СПО към МБАЛ- Враца
1- въздържал се 

Договорите с МЦ "Д-р Саид Дауд" трябва да бъдат сключени до 27.12.2016 год. като за целта е необходимо до 20.12.2016 год. да се изпрати на електронна поща: rk-bls@m-real.net и rkblsvratsa@abv.bg (за тези, които имат регистрации в yahoo и gmail) следната информация:
 

1. Име на фирма;
2. Представлявана от;
3. Адрес и седалище на управление;
4. БУЛСТАТ;
5. Телeфонен номер;
6. Електронна поща;
7. Последна актуална бройка (от месечния отчет за декември 2016) на ЗОЛ в пациенската листа на кандидастващия ОПЛ.

На събранието бяха дискутирани множество въпроси, касаещи качеството на медицинската услуга по принцип в дежурния кабинет както и отделни казуси, с цел подобрено обслужване на ЗОЛ сравнимо с дейността на СПО досега. Целта е да се подобри достъпа и нивото на медицинската услуга.
Предложено беше да се изработи колективен иск от ДОЛВО до Общински съвет Враца за спонсориране на нощна аптека в близост с МЦ "Д-р Саид Дауд". 
ДОЛВО ще изработи информационен текст, който да бъде поставен на вратите на всеки ОПЛ сключил договор с МЦ "Д-р Саид Дауд".

 

Коментари
Все още няма...
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 15 + 4 = ?