Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
До Общопрактикуващите лекари в Община Враца
15.12.2016 19:18 | Изпрати | Принтиране


Уважаеми колеги ОПЛ,

На 15.12.2016 год. след динамично развитие на проблема по договаряне на дежурния кабинет и постъпили две оферти - от МБАЛ-Враца за 0.13 лв. и от "ДМЦ ДАУД МЦ" за 0.11 лв. се проведе събрание на Общопрактикуващи лекари с продължителни дискусии за плюсовете и минусите на двете оферти, след което се даде възможност на присъстващите за тайно гласуване.
 
Резултати са:
 
За "ДМЦ ДАУД МЦ" - 20 ОПЛ
 
За МБАЛ - Враца - 3 ОПЛ
 
Събранието апелира за дисциплина и единство, за да постигнем промяната към по-добро по отношение ОПЛ, ЗОЛ и Спешен център.
 
Чрез структуриране на дежурен кабинет ще подпомогнем колегите от Спешен център да концентрират усилия и време в непосредствените си задължения - обслужване на спешни и неотложни случаи.
 
На пацинетите ще дадем възможност да бъдат обслужени в зависимост от нуждата в две структури. 
 
За ОПЛ на по-ниска цена ни се гарантира качество и достъпност, (което ще скрепим с договор) както и допълнително обслужване в случай на смърт на пациент.
 
Дежурния кабинет като по-малка структура ще осигури по-добра комуникация между ОПЛ и "ДМЦ ДАУД МЦ", освен това ще дадем възможност за използване на финансите ни по предназначение - заплащане труда на дежурните лекари от "ДМЦ ДАУД МЦ", прегледали неспешните ни пациенти в неработно време.
 
Отново призоваваме за единство, координация и дисциплина за да осъществим промяната по най-добър начин за три страни - МБАЛ-Враца, ЗОЛ от Враца и ОПЛ - Враца.
 
Моля проверявайте си ежедневно ел. пощи и изпращайте своите идеи и въпроси на ел. поща: rk-bls@m-real.net и rkblsvratsa@abv.bg (за тези, които имат регистрации в yahoo и gmail) до 20.12.2016 год.
 
Молим желаещите да сключат договор с "ДМЦ ДАУД МЦ" да изпратят необходимата фирмена информация до 20.12.2016 год. на същата ел.поща., защото на 22.12.2016 год. в 17:30 в офиса на РК на БЛС - Враца ще се проведе работна среща между предствителство на ОПЛ и Управителя на "ДМЦ ДАУД МЦ" - Д-р Саид Дауд, където ще му бъдат зададени всички подадени от вас писменно въпроси и съответно ще бъдат записани неговите отговори, след което ще подпишем двустранно този документ, който ще бъде приложение към договорите ни за дежурен кабинет.
 
След работната среща ще бъдат изработени договорите на всички включени в дежурния кабинет на "ДМЦ ДАУД МЦ" ОПЛ и на 27.12.2016 год. от 08:00 часа до 18:00 часа на място в "ДМЦ ДАУД МЦ" всеки от нас ще подпише договора, запознавайки се с условията в дежурния кабинет на място.
 
ДРУЖЕСТВО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ ВЪВ ВРАЧАНСКА ОБЛАСТ (ДОЛВО)
Коментари
Все още няма...
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 7 + 19 = ?