Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
От Ръководството на ДОЛВО
16.12.2016 14:42 | Изпрати | Принтиране


До Директора на РЗОК - Враца
До Директора на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца

Уважаеми господа, 

След проведената в РЗОК - Враца /по ваше искане/ тристранна среща във връзка с преподновяване договорите ни за обслужване на пациентите в извънработно време през 2017 год., както и по повод Ваше писмо от 15.12.2016 год., проведохме поредното събрание на ОПЛ. 
След продължителни дискусии и тайно гласуване, мнозинството взе решение да структурираме ДЕЖУРЕН КАБИНЕТ в "Даут - Медицински център", с когото да координираме и договорим дейността си.
 
Решението ни е мотивирано от отчетената тристранна полза, за:
 
- Пациентите
 
- ОПЛ
 
- Спешно-приемно отделение и МБАЛ "Христо Ботев" гр. Враца
 
Уважаеми г-н Цветков,
 
Във Вашето писмо за финал казвате, че ще продължите да търсите съдействието ни за ограничаване потока от пациенти към Спешно отделение. А целта на нашите усилия и финансирането ни е да осигурим по-лесен, по-бърз и добър достъп на ЗОЛ до дежурен лекар. Поради което структурираме Дежурен кабинет с по-малък /от СПО/ и ясен обем дейност. Там, където нашите пациенти няма да изчакват с часове дежурните от Спешно отделение да се справят с драмите на спешността и неотложността, за да имат време да погледнат едно възпалено гърло, обрив или повишено артериално налягане.
 
Уверяваме ВИ, че когато в нашия Дежурен кабинет се случи състояние на спешност и неотложност, то персоналът там ще осигури връзка със Спешно-приемно отделение. Както и се надяваме, че когато се обърнем по спешност към вас, то "комплексното обслужване на МБАЛ, което няма алтернатива, тясната колаборация с клинична лаборатория и отделение по рентгенова диагностика", както пишете в писмото си, ще окаже помощ за пациентите, изпаднали в спешност и неотложност, за които ще ви потърсим.
 
На практика нашето решение ще доведе до изясняване на длъжностните характеристики и ще подобри съвместната ни дейност. Това е накратко дискусията на събранието ни по отношение ползата за пациентите. Допълнително ДОЛВО ще търси съдействие от Общински съвет Враца за спонсориране и разкриване на нощен аптечен пункт. 
 
По отношение нашето финансиране, ние избрахме средствата ни да бъдат насочвани към дежурните лекари и консумативи в ДК на "Даут - Медицински център". Нямаме финансова възможност, нито лична ангажираност да покриваме огромните загуби /както ни обяснихте/ на Спешно отделение и МБАЛ, които категорично смятаме не са единствено от злоупотребата на нашите ЗОЛ със Спешната помощ.
 
С договарянето на ДК считаме, че ще подпомогнем и без това недостатъчния персонал в Спешно-приемно отделение да концентрира усилия и време в непосредствената си задача - Спешна и неотложна помощ.
Ще вложим усилия да информираме и насочим всички наши неспешни ЗОЛ към ДК.
Тепърва ни предстои много работа.
 
Уважаеми г-н Цветков,
 
Пишете, че на никого не са нужни конфликтни ситуации и не искате да стоите зад тях ,каквото е и нашето становище. Пациентите са болни, търсещи помощ, нека не стават жертви на конфликтни интереси в системата. Все пак, отношението към пациента и уважението към колегите е въпрос на личен морал и отговорност. И точно това отношение определя авторитета на лекаря.
 
Нашата цел е както да подобрим здравеопазването във Враца, така и да подсилим комуникацията и уважението между нас.
 
От Ръководството на ДОЛВО:
Д-р Емил Миленков и Д-р Даниела Торбова

 

Коментари
Все още няма...
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 19 + 13 = ?