Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
От Ръководството на ДОЛВО
17.01.2017 17:23 | Изпрати | Принтиране


Колеги,

На 17.01.2017 год. се състоя среща във връзка с обслужването на пациентите в извън работното ни време от ЦСМП и новосъздадения Дежурен кабинет за неспешни състояния.
 
От всички поканени не присъствува единствено Директорът на МБАЛ-Враца - г-н Орлин Цветков, нито негов представител.
 
Директорът на РЗИ - Враца - Д-р Анета Ставрова поясни, че новият дежурен кабинет, с който имаме договор 24 ОПЛ от гр. Враца отговаря на всички изисквания на закона и нормативните документи, Д-р Даут отчете, че за първите 15 дни на годината през него са преминали 150 пациента и няма постъпили оплаквания, напротив.
 
В комисията на ДОЛВО обаче има постъпили доста сигнали и писмени жалби, адресирани дори до Министерство на Здравеопазването за грубо нарушаване правото на достъп на ЗОЛ до лекар в Спешно-приемно отделение (СПО), за връщане без преглед и за изискване на плащания при прегледи на определени пациенти, които плащания са различни по стойност за една и съща услуга. И без оповестен публично ценоразпис. Това бе оценено от участниците в срещата като противозаконно и като конфликт на интереси в структура на министерско подчинение и финансиране, каквато е МБАЛ-Враца.
 
Обсъдено бе, че материално техническата база на МБАЛ - рентген, лаборатория и т.н. /не е лична собственост и от нея могат и трябва да се ползват при нужда всички лекари и пациенти . С цел подобряване качеството на здравната помощ и опазване авторитета на лекарите във Враца, Ръководството на ДОЛВО сезира и писменно Директора на РЗИ - Враца с възникналите проблеми и конфликти в СПО към МБАЛ-Враца.
 
Настояваме за среща на ниво Директори на РЗИ, МБАЛ и РЗОК за възстановяване на законоустановените норми в работата на СПО с цел спазване правата на лекари и пациенти.

ДРУЖЕСТВО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ ВЪВ ВРАЧАНСКА ОБЛАСТ (ДОЛВО) 
Коментари
Все още няма...
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 5 + 1 = ?