Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Писмо от ДОЛВО до Общинския съвет на Враца
18.01.2017 15:05 | Изпрати | Принтиране


След свое заседание на 17.01.2017 год. ДОЛВО изпрати искане до Общински съвет Враца чрез Д-р Наташка Велчовска за разкриване на нощен аптечен пункт в града. Очакваме да се гледа на Сесията на ОбС на 27.01.2017 год.


До Общински съвет Враца

Уважаеми дами и господа общински съветници,
 
Дружеството на Общопрактикуващите Лекари във Врачанска Област на няколко свои събрания обсъди възможностите за подобряване организацията по оказване на здравна помощ на населението в областта. Беше структуриран дежурен лекарски кабинет в Даут Медицински център за обслужване на неспешните състояния в извън работно време, нощем, в празнични и почивни дни. Идеята се оказа ползотворна, заработи добре в помощ както на болните, така и на колегите от Спешно-приемно отделение (СПО), на които се даде възможност да концентрират сили и възможности основно върху спешната патология. На 17.01.2017 год. се проведе среща на ДОЛВО с Директорите на РЗИ и РЗОК-Враца, където се обсъдиха начините за координация между отделните звена за медицинска помощ, както и проблемите в организацията и се взеха решения за отстраняването им.
 
Считаме реализацията на тази си дейност за значима и общественополезна. Единственото липсващо звено се оказва необходимостта от дежурна и / или нощна аптека.
 
Изразявайки пред Вас тази отдавна належаща обществена потребност, оставаме с очакване за вашето решение и общинско спонсориране на така важния и необходим нощен аптечен пункт.

За гражданите на Враца това би било значима придобивка, повишаваща сигурността на хората, както и доверието им в местната власт.

С уважение:

ДОЛВО

 

Коментари
Все още няма...
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 16 + 9 = ?