Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседание на Управителния съвет на 02.02.2017 год.
На проведено заседание на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 02.02.2017 год. бяха разгледани и взети решения по следните точки. 
 

1. Управителния съвет на Районата колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца, взе решение за провеждане на 11.03.2017 год. (събота) от 09:00 часа на редовното отчетно Общо събрание на Районната колегия на БЛС - Враца съгласно чл.6, ал.2 и ал.3 от  Устава на РК на БЛС - Враца.

2. Обсъдена беше организацията по участието на делегатите от РК на БЛС - Враца в 66тия Извънреден събор на Българския Лекарски Съюз на 25.02.2017 год.

3. Управителния съвет на Районата колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца взе решение за въвеждане на такса "Издаване на удостоверение" и за лекарите работещи по чл.34 от Устава на БЛС (лекари членове на други районни лекарски колегии, но работещи и на територията на РК на БЛС - Враца).

4. Управителния съвет отпусна финансови поощрения на подадени заявления от лекари за придобита специалност през декемврийската изпитна сесия на 2016 год.:
Д-р Мария Валентинова Лъжова за придобита специалност "Образна диагностика";
Д-р Нели Миткова Митева за придобита специалност "Гастроентерология";
Д-р Галина Методиева Петкова за придобита специалност "Ендокринология и болести на обмяната";

5. На д-р Антоанета Ивова Ралчовска беше одобрена финансова помощ за раждане на дете.

6. За неплатен членски внос за период по-голям от 6 месеца, съгласно чл.22а, ал.1, т.4 от Устава на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца бяха свалени:
УИН 0700000656 Д-р Сашка Димитрова Александрова;
УИН 0700000780 Д-р Цольо Митков Цольов;
УИН 0700000877 Д-р Илия Тихомиров Тодоров;
УИН 0700000891 Д-р Владимир Ивов Костов;
УИН 0700000898 Д-р Стефка Димитрова Бозова;