Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседание на Управителния съвет на 14.12.2016 год.
На проведено заседание на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 14.12.2016 год. бяха разгледани и взети решения по следните точки.
 

1. Председателя на РК на БЛС - Враца информира членовете на Управителния съвет за дневния ред на проведения Национален съвет на Българския Лекарски Съюз на 26.11.2016 год. в гр. Стара Загора.

2. Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца реши да направи парично дарение към колегата Общопрактикуващ лекар в с.Хитрино. Дарението е във връзка с постъпило писмо Вх.№189/12.12.2016 год. от Д-р Венцислав Грозев - Председател на Управителния съвет на Българския Лекарски Съюз до Районните колегии с призив за подпомагане на пострадалите от железопътната авария в с. Хитрино.

3. Управителния съвет отпусна финансово поощрение на подадено заявление от лекар за придобита специалност на майската изпитна сесия на 2016 год.
Д-р Анатоли Богданов Петров за придобита специалност "Обща медицина"
 

4. На д-р Кристина Петрова Йорданова беше одобрена финансова помощ за раждане на дете.