Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседание на Управителния съвет на 01.03.2017 год.
На проведено заседание на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 01.03.2017 год. бяха разгледани и взети решения по следните точки.
 
1. Управителния съвет разгледа и прие отчета на бюджета на РК на БЛС - Враца за 2016 год. и проекто-бюджета на РК на БЛС - Враца за 2017 год.

2. Управителния съвет отпусна финансово поощрение на подадено заявление от лекар за придобита специалност на декемврийската изпитна сесия на 2016 год.
Д-р Мирела Николова Генчева за придобита специалност "Обща медицина"