Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Работна среща в РЗИ - Враца
28.07.2017 13:13 | Изпрати | Принтиране


На 25.07.2017 год. по покана на Директора на РЗИ - Враца се проведе работна среща във връзка със зачестилите сигнали за затруднен достъп до медицинско обслужване на пациенти, обърнали се към Спешно отделение на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца.

Присъствуваха Директора и експерти на РЗИ - Враца, Директорите на РЗОК - Враца и МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца, Председателите на РК на БЛС - Враца и Дружеството на ОПЛ - Враца, както и Началника на Спешно-приемно отделение и Управителя на "ДМЦ ДАУТ МЦ" ООД гр. Враца. Уточниха се отговорностите на отделните здравеопазни инстанции съгласно действащата законова и нормативна уредба в страната. Участниците в срещата бяха единодушни, че има проблеми, и че трябва да се подобри достъпа на гражданите до медицинско обслужване при състояния на спешност и/или при такива, определени като спешни от самия пациент.

Дискутирани бяха и въпросите с кадровия и финансов дефицит на Спешно-приемно отделение и МБАЛ, както и правата на пациентите, заплащането и незаплащането на определени медицински услуги съгласно здравно-осигурителния статус на пациентите.

РЗИ - Враца декларира продължаващият стриктен и непосредствен контрол над извършваната медицинска дейност от лечебните заведения в града и проверка на всеки конкретен случай, в който има проблем при оказване на медицинска помощ на лица в спешно и/или неотложно състояние.

УС на РК на БЛС - Враца и Ръководството на Сдружението на ОПЛ - Враца следят със загриженост проблемите на пациенти и лекари при оказване на медицинска помощ в часовете извън графика на ОПЛ - нощем, в празнични и почивни дни.

Нашето становище е, че би трябвало да се положат още усилия от страна на лекарите, медиите и обществеността за разясняване на понятието спешност, неотложност и медицинска неспешна нужда извън работно време.

Отново трябва да се изясни пред гражданите, че всички животозастращаващи състояния, както и тези, които са риск за здравето и живота при отлагане до работно време, са обект на Спешната помощ.

Това са състояния, травми или остро настъпили заболявания, които застрашават живота и здравето и се нуждаят и от допълнителни медико-диагностични и/или консултативни дейности.

Всички други-неспешни състояния, настъпили в извънработното време на ОПЛ - температури, кашлици, хреми, ухапвания от кърлежи, обриви, панически атаки и т.н. се обслужват от Дежурен кабинет, с който ОПЛ са сключили договор. 

Дежурният кабинет не е "другия" Спешен център. Съгласно нормативната уредба в Дежурния кабинет работят лекари и медицински сестри, които поемат пакета дейност на ОПЛ, но в по-малък обем - без издаване на направления за изследвания и консултации. В дежурния кабинет се оказва медицинска помощ при неспешни случай до идването на ОПЛ. Спешната и неотложна помощ е държавен приоритет и се обслужва в Спешно отделение на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца. 
Коментари
Все още няма...
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 14 + 17 = ?