Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Апел от РК на БЛС - Враца
03.10.2017 12:09 | Изпрати | Принтиране


Изх.№79/03.10.2017 год.

До
Г-н Бойко Борисов
Министър-председател
на Република България


До
Д-р Венцислав Грозев
Председател
на Управителния съвет
на Българския Лекарски Съюз
гр. София


До
Проф. Николай Петров
Министър на здравеопазването


УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Управителният съвет на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца апелира всички инстанции ангажирани със здравеопазването в България, държавни структури, неправителствени организации, пациентски организации и цялата общественост за оказване на спешна помощ за съхранение на общественото здравеопазване във Враца и недопускане закриване на Многопрофилната болница в града.
Отговорен за колапса на МБАЛ - Враца е собственикът-държавата в лицето на Министерството на здравеопазването. При така допуснатия на местно ниво финансов фалит на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца, УС на РК на БЛС - Враца се обръща към Държавното управление и Министър-председателя за спешна финансова помощ и недопускане хаос в здравеопазването на Северозападния регион.

 

С уважение:

Председател
на УС на РК на БЛС - Враца
(Д-р Росен Айков)

Коментари
Все още няма...
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 4 + 16 = ?