Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседание на Управителния съвет на 14.09.2017 год.
На проведено заседание на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 14.09.2017 год. бяха разгледани и взети решения по следните точки.

1. Във връзка с 19 Октомври - Ден на Българския лекар бяха обсъдени номинациите за национално ниво на "Лекар от Районна колегия". Управителния съвет на РК на БЛС - Враца след дебат излъчи номинацията на:


НАЦИОНАЛНО НИВО
"ЛЕКАР ОТ РАЙОННА КОЛЕГИЯ" 
Д-р Лилия Петкова Сивчева 
Специалности: Вътрешни болести и Клинична хематология
Завеждащ хематологичен сектор и старши ординатор
във Вътрешно отделение по ендокринология и хематология
МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца

Образование и специализации:
Завършва медицина през 1979 год. в МА - гр. София.
Придобита специалност Вътрешни болести през 1986 год.
Придобита специалност Клинична хематология през 1989 год.
1990 год. - Курс по клинична имунология - София.
1991 год - 1993 год. - Курс по имунофенотизиране и цитогенетика в хематологията в Национален център по хематология и трансфузиология - София.
1992 год. - 1994 год. - Курс малигнени лимфоми - НЦХТ - София. 
2004 год. - Курс остри левкемии и миелодисплазии - НЦХТ - София. 
2004 год. - Задочен курс по обучение за придобиване на допълнителна професионална подготовка по специалност Здравен мениджмънт.
Професионален статус:
1979 год. - 1986 год. - Ординатор в Първо вътрешно отделение на ОРБ "Христо Ботев" гр. Враца.
1986 год. - 2003 год. - Завеждащ хематологичен сектор в МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца.
2004 год. - 2005 год. - 2011 год. и до момента - Завеждащ хематологичен сектор и старши ординатор на Вътрешно отделение по ендокринология и хематология в МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца.
2000 год. - 2009 год. - СИМП "Хематология", Индивидуална практика.
2009 год. и до момента - Управител на Групова практика за специализирана медицинска помощ по клинична хематология "Омнихема" ООД гр. Враца.
Участие в неправителния сектор:
1991 год. - 2002 год. - Председател на Онкологична фондация "Християнско милосърдие" гр. Враца.
1996 год. - 1997 год. - Координатор на съвместен проект на ОФХМ и Международния корпус за сътрудничество (IESC) към Американската агенция за международно развитие за обучение на неправителствении организации в подготовка и провеждането на кампании по набиране на средства и развитие на ресурси.
1997 год. - Обучение за управление на неправителствени организации в гр. Прага, Чехия.
1996 год. - 1997 год. - Редактор на информационен бюлетин на ОФХМ "Ракът - изпитание и предизвикателство".
Мандат 1998 год. - 2001 год. - Председател на УС на РК на БЛС - Враца.
Мандат 2001 год. - 2004 год. - Член на УС на РК на БЛС - Враца.
2000 год. - 2001 год. - Редактор на "Информационен бюлетин" - месечно печатно издание на РК на БЛС - Враца.
2003 год. - 2006 год. - Секретар на УС на Асоциацията на клиничните и трансфузионни хематолози в България.
Участие в 10 международни клинични проучвания като главен изследовател.
Член на НЕСЛБ към БЛС по специалност "Клинична хематология".
Член на Европейската асоциация по хематология (EHA).
Управителният съвет реши да номинира също така четирима наши колеги за национално награждаване в следните категории посочени в писмо на Д-р Стоян Борисов - Главен секретар на УС на БЛС до Районните колегии.

ЗА ДЪЛГОГОДИШНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА МЕДИЦИНАТА
И АКТИВЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА ДАДЕНА СПЕЦИАЛНОСТ
Д-р Емилия Аспарухова Василева 
Специалност: Детски болести
Началник на Неонатологично отделение
МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца

 

Завършва медицина в МУ гр. Плевен през 1983 год. 
Започва работа през м. октомври 1983г. в ПОБ "Христо Ботев" - гр. Враца, като участъков педиатър. 
От пролетта на 1985 год. постъпва на работа в отделението по Неонатология в същата болница. 
От м. декември 1990 год. има придобита специалност по Детски болести. 
През целия този период от 1985 год. до настоящия момент - вече 32 години, продължава да работи в Неонатологичното отделение при МБАЛ "Христо Ботев" АД, град Враца. В началото като ординатор, в последствие старши ординатор, а през последните 2 години е Началник на отделението. Има редица квалификационни курсове по Педиатрия и Неонатология.

"ТИ СИ НАШЕТО БЪДЕЩЕ" - НАГРАДА ЗА МЛАД ЛЕКАР
Д-р Иво Пенков Йотков 
Специалности: Обща медицина и Пневмология и фтизиатрия
Пневмологично отделение
"СБАЛПФЗ-Враца" ЕООД гр. Враца

 

Образование и обучение:
1. Завършва медицина през 1997 год. в Тракийски университет МФ - гр. Стара Загора.
2. Придобита специалност Обща медицина през 2005 год. в МУ - гр. София.
3. Придобита специалност Пулмология и фтизиатрия през 2014 год. в МУ - гр. Плевен.
4. Курсове по Спешна и Обща медицина от 2000 год. - до 2006 год.
5. МУ - Плевен - курс "Основи на бронхологията" - 2014 год.
6. СИМП - Пневмология и фтизиатрия - 2015 год.
7. Член на БЛС.
8. Член на Българското дружество по белодробни болести.
9. Член на Европейското респираторно дружество (ERS).
10. Ежегодно участие в конгреси на (ERS).

Професионален статус:
1. "СБАЛПФЗ-Враца" - Лекар - ординатор в Пулмологично отделение=
2. УМБАЛ "Георги Странски" ЕАД - гр. Плевен, Лекар-ординатор в Пулмологична клиника - 2010 год. - 2014 год.
2. Помощник Личен лекар - 4 години в гр. Враца.
3. Медицински сътрудник към фармацевтична фирма Ю СИ БИ биофарма - 4 години. 
4. Център за Спешна мед. помощ - 10 години реанимационен екип.
5. Отделение по Кардиология в "МБАЛ-Бяла Слатина" ЕООД - 1 година.
6. Селска здравна служба в с.Търнава, общ. Б.Слатина - 1 година.

Основни дейности:
1. Оказване на спешна и неотложна медицинска помощ.
2. Лечение на белодробни болести и туберколоза.
3. Лечение и диагностика на пациенти с Обструктивна сънна апнея.
4. Бронхоскопия.
5. Диагностика и лечение на пацианти с хронична дихателна недостатъчност.
• Интересите са в областта на респираторната медицина, медицината на съня, новите методи за бронхоскопски изследвания в белодробната патология.

ПРИНОС ЗА РАЗВИТИЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА
Д-р Румен Петров Стефанов 
Специалности: Вътрешни болести и Гастроентерология и диететика
Началник на Отделение по Онкологична Гастроентерология
"КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - Враца" ЕООД гр. Враца

 

Професионална автобиография:
1. Започва професионалната си автобиография през октомври 1986 год. в Общинска болница гр. Оряхово където до 1995 год. е ординатор във Вътрешно отделение, а също и Управител на общинската болница. През този период въвежда за първи път в Северозападна България въвежда: 
1.1. Инжекционната хемостаза при гастроинтестинална ендоскопия - 1990 год.
1.2. Колоноскопия - 1990 год.
1.3. Перкутанна чернодробна биопсия - 1991 год.
1.4. Насочени пункции под ехографски контрол на кистозни и солидни лезии - нтервенционална ехография - 1992 год.

2. От април 1995год. до 01.10.2004 год. е "Началник на ІІ-ро Вътрешно отделение - по гастроентерология и токсикология" при МБАЛ "Христо Ботев" - АД гр. Враца. Там за първи път във Врачанска област и в Северозападна България въвежда Аргон-плазмена коагулация и полипектомия - 2003 год.

3. От 01.03.2005 год. и до момента е Началник на "Отделение по гастроентерология" към МДОЗС-Враца и в последствие от 2010 год. - "Отделение по онкологична гастроентерология" при КОЦ- Враца. От тогава до сега внедрява за първи път в клиничната практика във Врачанска област и в Северозападна България:

3.1. Интраоперативна ехография - 2005 год.
3.2. Аблативна терапия на малигнени лезии на черния дроб под УЗ-контрол -2005 год.
3.3. Тънкоиглена аспирационна биопсия и "tru-cut" биопсия -2005 год.
3.4. Балонна дилатация на бенигнени и малигнени стенози на стомашно-чревния тракт -2005 год.
3.5. Аблативна терапия на малигнени стенози на стомашно-чревния тракт -2005 год.
3.6. Поставяне на перкутанни ендоскопски гастростоми -2006 год.
3.7. Пункционно и дренажно лечение на кисти, абсцеси и други патологични течни колекции -2005 год.
3.8. Ендоскопско връзково лигиране на варици и хемороиди - 2005 год.
3.9. Талк-плевродеза - 2006 год.
3.10. Перкутанна нефростомия под УЗ контрол - 2006 год.
3.11. Контрастно-усилена ехография - от 2009 год. 
3.12. Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография и свързани интервенционални ендоскопски процедури - трето ниво - от 2010 год.
3.13. Поставяне на саморазширяващи се езофагеални стентове - от 2016 год.

4. Участвал е с множество самостоятелни презентации на научни форуми в страната и постери в съавторство в чужбина.

Образование и обучение:
1. 1980-1986 год. Медицинка академия, ВМИ гр. София; завършено висше образование - лекар с успех отличен 5,75.
2. 1990 год. придобита специелност по "Вътрешни болести".
3. 1993 год. придобита специалност по "Гастроентерология и диететика".
4. 2001 год. "Здравен мениджмънт" - с успех отличен 5,89 и оценка от защита на дипломна работа с успех отличен 6,00.
5. Член на Българския Лекарски Съюз.
6. Член на Европейска федерация на асоциациите по ултразвук в медицината и биологията - EFSUMB.
7. Член на Европейска асоциация по гастроинтестинална ендоскопия - ESGE.
8. Секретар на УС на РК на БЛС - Враца мандат 1998 год. - 2001 год.
9. Член на УС на РК на БЛС - Враца мандат 2001 год. - 2004 год.
10. Делегат на Общо събрание на РК на БЛС - Враца, мандат 2008 год. - 2011 год.
11. Делегат на Събор на БЛС, мандат 2008 год. - 2011 год.
12. Делегат на Общо събрание на РК на БЛС - Враца, мандат 2011 год. - 2014 год.
13. Член на НЕСЛБ към БЛС по специалност "Гастроентерология".
14. Член на Арбитражна комисия от РК на БЛС - Враца от април 2016 год.

ПРИНОС ЗА РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ АВТОРИТЕТА НА СЪСЛОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
Д-р Христо Благовест Гашевски
Специалност: Инфекциозни болести
Началник на Инфекциозно отделение
"МБАЛ-Бяла Слатина" ЕООД гр. Бяла Слатина

 

Завършва медицина в МА - гр. София през 1984 год.
Същата година започва работа като ординатор Инфекциозно отделение при РБ гр. Бяла Слатина.
Придобива специалност през 1991 год по Инфекциозни болести.
През 1994 год след проведен конкурс става Завеждащ Инфекциозно отделение на същата болница.
През 1999 год. до май 2000 год. е назначен и като директор АПЗЗ.
Делегат на Общо събрание на РК на БЛС - Враца от 2001 год. - до настоящия момент.
Член на КПЕ към РК на БЛС - Враца мандат 2005 год. - 2008 год.
Зам. Председател на КПЕ към РК на БЛС - Враца мандат 2011 год. - 2014 год.
Член на КК към РК на БЛС - Враца мандат 2015 год. - и към настоящия момент.
Координатор на РК на БЛС - Враца за Общини Бяла Слатина и Борован.

2.
Управителният съвет обсъди подготовката и организацията на тържеството за 19 Октомври и връчване на традиционните отличия"Лекар на годината" на регионално ниво. Взе се решение тържеството бъде проведено в ресторант "Славянски кът-4" в гр. Враца на 03.11.2017 год. от 19:00 часа.

В тази връзка да се информират координаторите по места до 26.09.2017 год. да бъдат подадени номинираните колеги от дружествата, като направените предложения ще бъдат разгледани и обобщени на Управителен съвет на РК на БЛС - Враца, който ще се проведе в средата на месец октомври.
Съгласно решението на УС на РК на БЛС - Враца от 09.06.2016 год. и тази година една номинация на колега събрала най-много гласове през интернет страница на РК на БЛС - Враца - www.blsvratsa.com, ще бъде отличена на регионално ниво.
Управителният съвет единодушно реши срока за номиниране и гласуване през сайта на колегията да бъде до 10.10.2017 год.

3. Управителния съвет отпусна финансово поощрение на подадено заявление от лекар за придобита специалност на майската изпитна сесия 2017 год:
Д-р Ива Милчева Ацова-Георгиева от гр. Враца за придобита специалност "Пневмология и фтизиатрия".

4. На постъпило заявление от Д-р Десислава Любомирова Гусева беше одобрена финансова помощ за раждане на дете.

5. На постъпило заявление от Д-р Цветанка Тошева във връзка с кончината на  - нейния съпруг Д-р Иво Георгиев беше одобрена финансова помощ. 

6. За неплатен членски внос за период по-голям от 6 месеца, съгласно чл.22а, ал.1, т.4 от Устава на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца беше свален:
УИН 0700000402 Д-р Кръстьо Дамянов Кръстев от с. Синьо бърдо, община Роман;

7. Взето беше единодушно решение за бракуване на 31 броя книжки СЕМЕЙНО ПЛАНИРАНЕ-НАРЪЧНИК ЗА ЗДРАВНИ СПЕЦИАЛИСТИ.