Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседание на Управителния съвет на 31.01.2018 год.
На проведено заседание на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 31.01.2018 год. бяха разгледани и взети решения по следните точки.

1. Управителния съвет разгледа и прие отчета на бюджета на РК на БЛС - Враца за 2017 год. и проекто-бюджета на РК на БЛС - Враца за 2018 год.

2. Председателя на УС на РК на БЛС - Враца информира за проведения Национален съвет на Българския Лекарски Съюз на 20.01.2018 год. в гр. Пловдив.

3. Управителния съвет отпусна финансови поощрения на подадени заявления от лекари за придобита специалност през декемврийската изпитна сесия на 2017 год.:
Д-р Антони Станимиров Михайлов за придобита специалност "Хирургия";
Д-р Нина Милкова Топузанска за придобита специалност "Гастроентерология";
Д-р Янислав Йорданов Данчов за придобита специалност "Анестезиология и интензивно лечение";


4.
За неплатен членски внос за период по-голям от 6 месеца, съгласно чл.22а, ал.1, т.4 от Устава на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца бяха свалени:
УИН 0700000343 Д-р Иво Трифонов Марков;
УИН 0700000935 Д-р Сладжана Петров;
УИН 0700000855 Д-р Нуеман Мулла Исмаил;