Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Юридическо становище относно декларацията за конфиденциалност на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца
25.07.2018 12:44 | Изпрати | Принтиране


ЮРИДИЧЕСКО СТАНОВИЩЕ
ОТ 
РК НА БЛС - ВРАЦА 


Така съставената "Декларация за конфиденциалност" е документ без правна стойност  и не би могъл да породи задължение на служителите на МБАЛ "Христо Ботев"АД гр. Враца за неразпространие на информация, която представлява служебна тайна. Описаната в декларацията информация не е от категорията служебна тайна, тъй като това е онази информация, съдържаща се в материал или документ, към която са налице обществени интереси, има опасност от увреждането на обществените интереси и при нерегламентиран достъп или разгласяване се създават опасности за нанасяне на трудно поправими, големи или ограничени вреди на държавата или защитени със закон интереси. 

Всеки лекари и медицински работник има задължение за опазването на личните данни на пациентите, и информацията за здравното им състояние, съгласно разпоредбите на Закона за здравето и Закона за защита на личните данни, и носи лична административно-наказателна отговорност за нарушаване на тези задължения. Ето защо е нонсенс поемането на задължение за конфиденциалност на информация за пациентите с подобна декларация. Използването на израза  "всякаква информация" без да са конкретизирани вида и характера на данните, фактите и обстоятелствата, за които се отнасят, означава, че под страх от санкции служителят не трябва да сигнализира за нарушаване на трудовите му права нито да изпълни гражданския си дълг като подаде сигнал за извършено закононарушение или престъпление. 

При извършване на проверки от РЗОК, РЗИ, АДФИ, НАП, ИА "Медицински одит", които са контролни органи всеки служител на лечебното завадение има законово задължение да им оказва съдействие и предоставя искана от тях информация за дейнностите извършвани в лечебното заведение за пациентите, както и за трети лица съконтрагенти на същото. Отказа от съдействие на контролен орган се санкционира от закона, ето защо е незаконосъобразно работодателя да принуждава служителите да нарушават законови разпоредби, увреждайки своите права и интереси. Част от посочената в декларацията информация като цени на медицински услуги, съконтрагенти сключните с тях договори и др. не само, че не представляват служебна тайна но и следва да са публично оповестени, съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки, НРД и др. Работодателя не може да изисква от служителите на лечебното заведение да подпишат незаконосъобразен документ, с който биха увредили свои законово защитими права. 

Съгласувано с УС на РК на БЛС - Враца
Коментари
Все още няма...
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 11 + 11 = ?