Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца