Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседание на Управителния съвет на 09.10.2018 год.
На проведено заседание на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 09.10.2018 год. бяха разгледани и взети решения по следните точки.

1. Председателя на УС на РК на БЛС - Враца информира за проведения Национален съвет на Българския Лекарски Съюз на 28.09.2018 год. в гр. София.

2. Във връзка с 19 Октомври - Ден на Българския лекар бяха обсъдени номинациите за национално ниво на "Лекар от Районна колегия".  УС на РК на БЛС - Враца разгледа постъпилите 3 номинации, както следва:

Д-р Венцислав Илиев Анков - Специалист "Хирургия" - предложен от дружеството на лекарите към Община Мездра.
Д-р Александър Ангелов Николов - Специалист "Хирургия" - предложен от Д-р Емил Миленков, член на УС на РК на БЛС - Враца.
Д-р Надежда Христова Рашева - Специалист "Физиотерапия и рехабилитация" - предложена от Д-р Румен Тихолов, Председател на Контролната комисия.

След проведено гласуване от УС на РК на БЛС - Враца резултатите са както следва:
За Д-р Венцислав Илиев Анков - 2 гласа (Д-р Росен Айков и Д-р Михаил Шарков);
За Д-р Александър Ангелов Николов - 5 гласа (Д-р Емил Миленков, Д-р Георги Комитски, Д-р Христо Могилски, Д-р Светозар Лазаров и Д-р Кети Ценова);
За Д-р Надежда Христова Рашева - 1 глас (Д-р Даниела Торбова);

Номинацията на Д-р Александър Николов е събрала най-много гласува от членовете на УС на РК на БЛС - Враца и той ще бъде предложен за награждаване на национално ниво.

НАЦИОНАЛНО НИВО
"ЛЕКАР ОТ РАЙОННА КОЛЕГИЯ" 
Д-р Александър Ангелов Николов 
Специалност: Хирургия
СИМП - гр. Враца3.
Управителния съвет отпусна финансови поощрения на подадени заявления от лекари за придобита специалност:
Д-р Димитър Бориславов Димитров за придобита специалност "Ангиология";
Д-р Олимпия Димова Димова за придобита специалност "Обща медицина";
Д-р Михаил Евгениев Шарков за придобита специалност "Обща медицина";
Д-р Нели Петрова Георгиева за придобита специалност "Обща медицина";
Д-р Лорита Каменова Благоева за придобита специалност "Обща медицина";
Д-р Борислав Ангелов Хайтов за придобита специалност "Радиобиология";
Д-р Биляна Димитрова Василева за придобита специалност Нефрология";

4. На постъпило заявление от Д-р Елза Александрова Николова беше одобрена финансова помощ за раждане на дете.

5. На постъпило заявление от Д-р Гергана Владиславова Иванова беше одобрена финансова помощ за раждане на дете.

6. За неплатен членски внос за период по-голям от 6 месеца, съгласно чл.22а, ал.1, т.4 от Устава на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца бяха свалени:
УИН 0700000269 Д-р Елизабета Цветкова Ставрева;
УИН 0700000055 Д-р Божидар Георгиев Ценов;

7. Взето беше решение за бракуване на климатик "ZEPHIR" поради дефектирал компресор.

8. Взето беше решение за бракуване на 1 бр. слушалки "MICROLAB K270" за компютър.