Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседание на Управителния съвет на 16.10.2018 год.
На проведено заседание на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 16.10.2018 год. бяха разгледани и взети решения по следната точка.

1. Управителния съвет на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца разгледа постъпилите номинации на лекари от дружествата по места за награждаване по случай 19 Октомври - Ден на Българския Лекар. След обсъждане на подадените кандидатури, както и на направени предложения от Управителния съвет бяха избрани за награждаване на регионално ниво следните лекари:
РЕГИОНАЛНО НИВО

д-р Жулиета Костадинова Павлова 
Специалист: "Психиатрия"
"ЦПЗ-Враца" ЕООД гр. Враца

д-р Катя Цветкова Янкулова 
Специалист: "Нервни болести" 
МЦ "Нов медицински център" ЕООД гр. Враца

д-р Николай Дамянов Цолов 
Специалист: "Хирургия"
МЦ "Света Ана" ЕООД гр. Враца

д-р Йордан Василев Икономов
Специалист: "Акушерство и гинекология" 
Началник на АГО
"МБАЛ-Бяла Слатина" ЕООД гр. Бяла Слатина

 д-р Елина Верчова Григорова 
Специалист: "Кардиология" 
СИМП гр. Оряхово

д-р Антонина Загориева Атанасова-Колева 
Специалист: "Вътрешни болести" и "Нефрология" 
Вътрешно отделение 
МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД гр. Козлодуй