Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
От Ръководството на ДОЛВО
20.11.2018 19:42 | Изпрати | Принтиране


Уважаеми колеги,

Разкрива се филиал на МЦ ДАУД - втори дежурен кабинет на територията на ДКЦ-I ЕООД гр. Враца в дясно от регистратурата, което събра на среща Общопрактикуващите лекари от гр. Враца,  членове на УС на РК на БЛС - Враца, синдикалния лидер на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца, Д-р Емил Младенов, в присъствието на представител на Община Враца - г-жа Емилия Николаева - Главен експерт "Детско и училищно здравеопазване".

Управителя на МЦ ДАУД мотивира разкриването на новия дежурен кабинет с нарастващото търсене  на неспешна медицинска помощ извън работното време на ОПЛ, както и с неудобството на пациентите, обърнали се към СПО да бъдат препращани на по-големи разстояния, в случай на мотивиран отказ от обслужване в СПО поради неспешност.

На 12.11.2018 год. е подписан договор между ръководството на ДКЦ - I ЕООД гр. Враца и Управителя на МЦ ДАУД. В момента са почти готови и оборудвани по съвременен начин три помещения на първия етаж в ДКЦ - I ЕООД гр. Враца за новия дежурен кабинет. За хората, на които е по-удобно продължава да функционира досегашния дежурен кабинет в ж.к. "Дъбника". Цените по договорите с ОПЛ остават непроменени. Като самите договори автоматично ще бъдат подновени след изтичане на 2018 год.

Ръководството на МЦ ДАУД преговаря за договор с РЕНТГЕНОВА И КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца. Д-р Емил Младенов приветства идеята, чиято цел е осигуравяне на по-високо качество, повече сигурност и удобство на гражданите търсещи медицинска помощ през нощта, в празнични и почивни дни. Отчитайки усилията за запазване функциите на държавните и общински структури - МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца и ДКЦ - I ЕООД гр. Враца, където ще бъдат насочвани хоспитализациите, изследванията и консултациите на нуждаещите се, Д-р Емил Младенов изказа становище, че ще съдейства на дежурния кабинет при преговарянето му с ръководството на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца. Той изтъкна удобството на топлата връзка между МБАЛ, СПО и новия дежурен кабинет, което е в полза на гражданите и ще подобри колаборацията между лекарите.

Г-жа Емилия Николаева изтъкна, че проблемите на здравеопазването не се изразяват само в пари, а в правилната му организация и координация. Тя поздрави дежурния кабинет в ж.к. "Дъбника" за добрата му работа и каза, че когато общинско дружество каквото е ДКЦ - I ЕООД гр. Враца участва заедно с МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца в структурирането на дежурния кабинет, това е добре за оздравяването на тези структури и съхраняване на държавната болница, в името на което протестираха гражданите. Тя гарантира, че ще запознае с подробностите кмета на Община Враца, чиято подкрепа за новия дежурен кабинет г-н Калин Каменов ще изпрати в писмен вид до УС на РК на БЛС - Враца. Присъстващите общопрактикуващи лекари също отчетоха удоволетворението си от работата с МЦ ДАУД до настоящия момент и изразиха вярата си, че новия дежурен кабинет е едно добро начинание, което ще получи подкрепата на лекарите и пациентите от Общината.

От ръководството на МЦ ДАУД обещават, че ще вложат максимални усилия за реализиране на този обществено полезен проект.


От ръководството на ДОЛВО

Коментари
Все още няма...
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 19 + 16 = ?