Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
От Д-р Стоян Сопотенски - Председател на КК на БЛС - на вниманието на Районните колегии преди Събора на БЛС
28.11.2018 14:05 | Изпрати | Принтиране


Уважаеми колеги,

Като председател на КК на БЛС съм длъжен да Ви информирам за начина за вземане на решения от, които следват разходи за организацията. Бях избран от УС на БЛС да участвам в комисия за оценка постъпили оферти на фирми с предмет - комплексен анализ на дейностите, касаещи собствения на БЛС УРЕГУЛИРАН II/две римско/ за БЛС - администрация и хотел, от квартал 387 /триста осемдесет и седем /, по регулационния план на град София, местност "Булевард"България" - кв.387 - Медицински комплекс - Медицински университет - София, с графично изчислена площ от 1 895.00 кв. м., съгл  асно скица, издадена на 17.02.2015 г. от СО - Район "Триадица" - отдел "Устройство на територията, кадастър и регулация. Уверявам Ви, че комисията не е заседавала.

Предлагам на вниманието Ви копие от протокол заверено от Председателя на УС на БЛС, който аз категорично отказах да подпиша от дата 30.10.2018. Прилагам и писмо от адв. Гурмева за участие в заседание на комисията на дата 26.11.2018 от 15 часа. Изводите оставям на Вас.


С уважение
доц. д-р Стоян Сопотенски
Председател на КК на БЛСКоментари
Все още няма...
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 11 + 13 = ?