Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседание на Управителния съвет на 11.12.2018 год.
На проведено разширено заседание на 11.12.2019 год. на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца и делегатите на Събора на БЛС бяха разгледани и взети решения по следните точки.


1.
Председателя на УС на РК на БЛС - Враца информира за преговорите за анекс към НРД 2018 между Българския Лекарски Съюз и Националната Здравноосигурителна Каса. След като обсъди представената текуща инаформация до момента по отношение анекса към НРД 2018 по предложение на Председателя на УС на РК на БЛС - Враца беше проведено гласуване за подкрепа или против анекса. С пълно мнозинство УС на РК на БЛС - Враца реши да не подкрепя анекса към НРД 2018.

2. За неплатен членски внос за период по-голям от 6 месеца, съгласно чл.22а, ал.1, т.4 от Устава на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца бяха свалени:
УИН 0700000485 Д-р Минка Иванова Велева-Кюркчийска;
УИН 0700000318 Д-р Иван Кирилов Янакиев;
УИН 0700000431 Д-р Любомир Методиев Зарков;