Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседание на Управителния съвет на 21.02.2019 год.
На проведено заседание на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 21.02.2019 год. бяха разгледани и взети решения по следните точки.

1. Управителния съвет разгледа и прие отчета на бюджета на РК на БЛС - Враца за 2018 год. и проекто-бюджета на РК на БЛС - Враца за 2019 год.

2. Управителния съвет реши на 23.03.2019  год. от 09:00 часа в конферентната зала на Търговско-промишлената палата - Враца да се проведе годишното Отчетно общо събрание на РК на БЛС - Враца.

3. Председателя на УС на РК на БЛС - Враца предложи да се обсъди и внесе предложение към Общо събрание за повишаване на месечния членски внос. След проведено гласуване с 8 на 3 гласа предложението беше отхвърлено.

4. Управителния съвет отпусна финансово поощрение на подадено заявление за придобита специалност през декемврийската изпитна сесия на 2018 год.:

Д-р Валентина Цветанова Кожухарова за придобита специалност "Обща медицина".

5. Взето беше решение за бракуване на вентилаторна печка "PHILIPS" TYPE HD 3353.