Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Членове на Арбитражна комисия

Представители в арбитражната комисия 
съгласно НРД №РД-НС-01-4/23.12.2019 год. 
за медицинските дейности между НЗОК и БЛС за 2020 - 2022 год.

РАЗДЕЛ IV
Правила за работа на арбитражните комисии
чл.425, ал.8

ТИТУЛЯРИ
д-р Румен Стефанов
д-р Соня Съботинова
д-р Даниела Торбова

РЕЗЕРВИ
д-р Росен Айков
д-р Георги Комитски
д-р Иван Чолашки
Д-р Емил Миленков
Д-р Димитър Драганов