Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседание на Управителния съвет на 25.09.2019 год.

На проведено заседание на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 25.09.2019 год. бяха разгледани и взети решения по следните точки.

1. Д-р Ирена Мазнева информира членовете на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца за проведения Национален съвет на Българския Лекарски Съюз на 13.09.2018 год. и 14.09.2019 год. в Арбанаси.

2.
 Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца разгледа и обсъди постъпило писмо Вх.№153/09.08.2019 год. от д-р Иван Маджаров - Председател на УС на БЛС относно подаване на номинации на лекари от Районните колегии за награждаване на национално ниво за 19 Октомври - Ден на Българския лекар в следните категории:
  • Дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специалност;
  • Принос за развитие и прилагане на иновативна медицина и уникални техники;
  • Ти си нашето бъдеще - награда за младите медицински надежди на България;
  • Мениджър на годината;
  • Принос за развитието и утвърждаване авторитета на съсловната организация;
  • Лекар на годината 2018;
Във връзка с 19 Октомври - Ден на Българския лекар бяха обсъдени номинациите за национално ниво в категорията "Най-заслужил лекар от Районна колегия". УС на РК на БЛС - Враца разгледа номинацията на д-р Венцислав Илиев Анков - Специалист "Хирургия" от гр. Мездра предложен от дружеството на лекарите към Община Мездра. Друга номинация не беше представена от членовете на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца.
Управителният съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца единодушно реши да номинира д-р Венцислав Илиев Анков за награждаване национално ниво от УС на БЛС в категорията "Най-заслужил лекар от Районна колегия".

НАЦИОНАЛНО НИВО
"НАЙ-ЗАСЛУЖИЛ ЛЕКАР ОТ РАЙОННА КОЛЕГИЯ"
Д-р Венцислав Илиев Анков
Специалност: Хирургия
"МБАЛ-Мездра" ЕООД гр. Мездра
Лекар в Отделение по хирургия

СИМП - гр. Мездра
Специалист - хиругия

 УС на РК на БЛС - Враца единодушно реши да не номинира за награждаване представители по съответните категории.

3. УС на РК на БЛС - Враца единодушно реши координаторите по места в срок до 11.10.2019 год. да подават до Управителният съвет техните номинации на лекари за награждаване на регионално ниво по случай 19 Октомври - Ден на Българския лекар.
УС на РК на БЛс - Враца реши ежегодното тържеството по награждаване на номираните колеги и официалния коктейл по случай 19 Октомври да се проведе на 01.11.2019 год. от 19:00 часа в ресторант "ВИНАРНА" гр. Враца.

4. УС на РК на БЛС - Враца разгледа и обсъди постъпило писмо Вх.№169/19.09.2019 год. от Главния секретар на УС на БЛС - Д-р Стоян Борисов за провеждане на протестен митинг на 07.10.2019 год. (понеделник) от 11:00 часа на площад "Независимост" гр. София съвместно с КНСБ, КТ "Подкрепа" и Българската асоциация на специалистите по здравни грижи, който ще бъде в подкрепа за справедливо увеличение на доходите на медицинските сестри. Към настоящия момент обаче според Управителният съвет има неяснотата относно самото провеждане на протеста, под какво мото ще бъде проведен той и каква е готовността на БЛС и районните колегии да участват в него. УС на РК на БЛС - Враца също така смята, че предвид обявения ден и час за провеждане на митинга за повечето колеги извън София ще бъде неудобно като време и поради това се взе решение да не се участва организирано от колегията.

5. Председателя на Контролната комисия да представи от името на комисията направените предложения към Управителният съвет на РК на БЛС - Враца.
  • Търсене на варианти на общинско ниво да бъде закупен офиса, в който се помещава РК на БЛС - Враца от 1999 год. до настоящия момент. Според членовете на Контролната комисия това ще даде една сигурност и спокойствие по отношение ежедневната работа в колегията, съхранение на натрупания материален, архивен и офис актив през годините, и който офис ще остане като придобивка за следващите поколения в управлението на Врачанската лекарска колегия.
  • Да се обмисли и прецени до колко е целесъобразна идеята за закупуване на нов служебен автомобил за нуждите на лекарската колегия. В тази връзка може да се направи справка от Управителният съвет за изминатите километри годишно за участия на председателя, делегатите и председателите на комисиите в мероприятия по линия на БЛС на централно и регионално ниво.
  • Техническия секретар на РК на БЛС - Враца да закупи преносим хард-диск, на който да се архивира периодично цялата налична информация от служебния компютър на РК на БЛС - Враца, с цел да се предотврати загуба на данни при внезапно възникнали технически проблеми с компютърната техника.

Председателя на УС на РК на БЛС - Враца заяви, че по първото предложение за закупуване на офиса го има предвид и ще проведе разговор с кмета на Община Враца. По второто предложение за обмисляне на идеята за закупуване на нов служебен автомобил за нуждите на лекарската колегия д-р Айков заяви, че е категорично против тъй като това е необоснован разход и докато е той председател не би подкрепил такова предложение. По третото предложение Управителният съвет възлага на техническия секретар да направи проучване относно цени и параметри и закупи подходящия според него модел хард-диск за нуждите на РК на БЛС - Враца.


6. Управителния съвет отпусна финансово поощрение на подадено заявление от лекар за придобита специалност:
д-р Антоанета Ивова Ралчовска-Найденова за придобита специалност "Очни болести".