Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседание на Управителния съвет на 13.05.2021 год.
На проведено заседание на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 13.05.2021 год. бяха разгледани и взети решения по следните точки. 

1. Председателя на УС на РК на БЛС - Враца информира за проведения Национален съвет на Българския Лекарски Съюз - Враца на 24.04.2021 год. в Старозагорски минерални бани.

2. УС на РК на БЛС - Враца разгледа и прие отчета на бюджета за 2020 год. и проекто-бюджета за 2021 год.

3. Взето беше решение до 31.05.2021 год. вкл. да се проведат събранията на дружествата по места за избор на делегати за отчетно-изборното събрание на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца.

4. На постъпило заявление от лекар поради заболяване, УС на РК на БЛС - Враца отпусна финансова помощ.

5. На постъпило заявление от дете на починал лекар, УС на РК на БЛС - Враца отпусна финансова помощ.

6. На постъпило заявление от д-р Нели Максимова Данчовска, УС на РК на БЛС - Враца отпусна финасова помощ за раждане на дете.

7. УС на РК на БЛС - Враца отпусна финансови поощрения на подадени заявления от лекари за придобита специалност:
Д-р Павел Тихомиров Донов за придобита специалност "Клинична алергология";
Д-р Тома Григоров Томов за придобита специалност "Кожни и венерически болести";
Д-р Цветан Стоянов Стоянов за придобита специалност "Кардиология";
Д-р Милка Светославова Бозова за придобита специалност "Пневмология и фтизиатрия";
Д-р Радост Ангелова Ангелова за придобита специалност "Клинична хематология";
Д-р Цветомил Валериев Петров за придобита специалност "Кардиология";
Д-р Благовест Максимов Костадинов за придобита специалност "Лъчелечение";

8. За неплатен членски внос за период по-голям от 6 месеца, съгласно чл.22а, ал.1, т.4 от Устава на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца бяха свалени:
УИН 0700000273 Д-р Елка Иванова Пешева;
УИН 0700000370 Д-р Камелия Ценова Конджова;