Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседание на Управителния съвет на 03.06.2021 год.

На проведено заседание на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 03.06.2021 год. бяха разгледани и взети решения по следните точки.

1. УС на РК на БЛС - Враца взе решение за провеждане на редовното отчетно-изборно събрание на колегията, което ще състой на 03.07.2021 год. (събота) от 10:00 часа в лятната градина на ресторант "Славянски кът 1" гр. Враца.

2. УС на РК на БЛС - Враца прие дневния ред за отчетно-изборното събрание.