Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседание на Управителния съвет на 15.09.2021 год.

На проведено заседание на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 15.09.2021 год. бяха разгледани и взети решения по следните точки.

1. УС на РК на БЛС - Враца обсъди организацията по участието на делегатите от Врачанската лекарска колегия в 72рия отчетно-изборен събор на Българския Лекарски Съюз на 18.09.2021 год. в гр. София. Поради факта, че провеждането на 72рия отчетно-изборен събор ще бъде в рамките на 18.09.2021 год. се взе решение да не се правят резервации за хотел на делегати от колегията. Резервация заради участие в Националния съвет на БЛС на 17.09.2021 год. ще бъде направена на Зам. Председателя на РК на БЛС - Враца - д-р Росен Айков. На всички делегати своевременно е изпратен дневния ред и материалите за събора. Д-р Ирена Мазнева, д-р Михаил Шарков и д-р Георги Комитски ще бъдат заместени от резервите на делегатите, съответно д-р Ирена Горанова, д-р Петър Димитров, д-р Бойка Оведенска.