Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседание на Управителния съвет на 01.10.2021 год.

На проведено заседание на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 01.10.2021 год. бяха разгледани и взети решения по следните точки.

1. Управителния съвет на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца обсъди и единадушно прие номинацията на д-р Незабравка Петрова Хайтова, Началник на Пневмологично отделение в "СБАЛПФЗ-Враца" ЕООД гр. Враца за награждаване по случай 19 Октомври - Ден на Българския Лекар в категорията "Най-заслужил лекар от Районна колегия" на национално ниво.


НАЦИОНАЛНО НИВО
"НАЙ-ЗАСЛУЖИЛ ЛЕКАР ОТ РАЙОННА КОЛЕГИЯ"
Д-р Незабравка Петрова Хайтова
Специалност: "Вътрешни болести", "Пневмология и фтизиатрия"
Началник Пневмологично отделение
"СБАЛПФЗ-Враца" ЕООД гр. Враца


2. Управителния съвет на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца  постъпилите номинации на лекари от дружествата на РК на БЛС - Враца по места за награждаване на регионално ниво по случай 19 Октомври - Деня на Българския лекар.  След обсъждане на подадените кандидатури, както и на направени предложения от Управителния съвет бяха избрани за награждаване следните лекари:  
 


РЕГИОНАЛНО НИВО
Д-р Валери  Иванов  Василев
Специалност: Хирургия
Старши ординатор в Отделение по обща хирургия
"КОЦ-Враца" ЕООД гр. Враца
 
Д-р Павел Илиев Иванов
Ординатор в Отделение нуклеарна медицина
"КОЦ-Враца" ЕООД гр. Враца 
 
Д-р Петя Иванова Кирякова
Специалност: Психиатрия
Началник отделение
"ЦПЗ-ВРАЦА" ЕООД гр. Враца
    
Д-р Чавдар Константинов Манов
Специалност: Епидемиология на инфекциозните болести
Директор на дирекция "Надзор на заразните болести"
РЗИ - Враца
 
Д-р Антонио Илиев Георгиев
Специалност: Ортопедия и травматология
Управител
МЦ "Нов Медицински Център" ЕООД гр. Враца
    
Д-р Анимир Павлов Цветков
Специалност: Обща медицина
ОПЛ - Враца
Д-р  Даниела Маринова Шаркова
Специалност: Клинична лаборатория
Управител
"МДЛ - Дилаб" ЕООД гр. Оряхово
 
Д-р Румяна Ненкова Димова
Специалност: Акушерство и гинекология
Отделение по акушерство и гинекология
МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД гр. Козлодуй
 
Д-р Светозар Георгиев Лазаров
Специалност: Вътрешни болести, Обща медицина
ОПЛ - гр. Бяла Слатина

3. Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца взе решение тази година да бъдат наградени и следните лечебни заведения, организации и структури за работа в условията на пандемична обстановка. Награждаването ще е съобразено като време с епидемичната обстановка или при провеждането на отчетното общо събрание през 2022 год. на РК на БЛС - Враца.

"КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - Враца" ЕООД гр. Враца
"МБАЛ-Мездра" ЕООД гр. Мездра
"МБАЛ-Бяла Слатина" ЕООД гр. Бяла Слатина
МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД гр. Козлодуй
РЗИ-Враца
Дружеството на общопрактикуващите лекари във Врачанска област (ДОЛВО)