Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
АНЕКСЪТ КЪМ НРД 2020-2022 ВЕЧЕ Е ФАКТ
29.04.2022 15:36 | Изпрати | Принтиране


АНЕКСЪТ КЪМ НРД 2020-2022 ВЕЧЕ Е ФАКТ 

БЛС договори 30% увеличение на цените на дейностите в ПИМП и СИМП, 25% за Болнична помощ  В Министерство на здравеопазването Български лекарски съюз, Надзорния съвет на НЗОК, проф. Петко Салчев - управител на НЗОК и проф. Асена Сербезова- министър на здравеопазването,  подписаха Анекса към Националния рамков договор 2020-2022 за медицински дейности. 

30% е средното увеличение на цените на дейностите в ПИМП и СИМП. По-високите цени за извънболнична помощ влизат в сила със задна дата от 01.01.2022г.
„За първи път извънболничната помощ беше изведена като приоритет и беше договорен толкова сериозен ръст на цените. В ПИМП ръстът на цените е средно 30%. Съществено е увеличението, както на профилактични прегледи, така и за диспансерно наблюдение на хронично болни пациенти. Повишени са и цените за капитационни плащания при ОПЛ. Диспансерният преглед за пациент с едно заболяване вече се заплаща 18 лв., с две - 20 лв., а с повече - 24 лв.", съобщи зам. - председателят на БЛС д-р Николай Брънзалов. 

В СИМП 31% средно е повишението на цените на дейностите, включващи първични и вторични прегледи, медицинска експертиза, профилактични прегледи, диспансерно наблюдение на хронично болни пациенти, прегледи по майчино и детско здравеопазване. Първичният преглед от 24 лв. става 34 лв.. За прегледи на деца при педиатър - 36,50 лв.  от 24,50 в момента. Цената на вторичните прегледи се повишава от 12 на 13 лв., за деца - на 15 лв. За медицинска експертиза -  от 10 лв. на 13,60 лв. 

В МДД е налице чувствителен ръст на броя на изследванията (обемите). Целта е да се покрият нуждите на пациентите и да им се даде възможност да се възползват от по-голям брой изследвания. Увеличени са цените на хистологични и цитологични изследвания. 

В болнична помощ Български лекарски съюз постигна поставената цел от средно увеличение  на цените за дейности в размер на 25%. Така някои КП  са без промяна в цените, но за други увеличението достига и до 50%. Сред тях са педиатричните, пулмологичните, неврологичните пътеки, интензивните грижи. Например за  раждане цената нараства от 1100 лв. на  1450 лв. Пътеката за новородени с тегло под 1499 грама от 4 774 лв. става 6 062 лв.  

Новите цени влизат в сила от 01.05.2022 г. За оставащите месеци до края на годината болниците ще получат и увеличени бюджети - приблизително с 25%. 
Коментари
Все още няма...
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 12 + 1 = ?