Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседание на Управителния съвет на 16.03.2022 год.

На проведено заседание на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 16.03.2022 год. бяха разгледани и взети решения по следните точки. 

1. Зам. Председателя на УС на РК на БЛС - Враца - Д-р Росен Айков представи текуща информация за хода на преговорите между БЛС и НЗОК по анекса за 2022 год. и вариантите за цени на медицинските дейности.

2. УС на РК на БЛС - Враца разгледа и прие отчета на бюджета за 2021 год. и проекто-бюджета за 2022 год. 

3. УС на РК на БЛС - Враца взе решение за провеждане на редовното отчетно събрание на колегията, което ще състои на 21.05.2022 год. (събота) от 10:00 часа в лятната градина на ресторант "Славянски кът 1" гр. Враца.

4. УС на РК на БЛС - Враца прие дневния ред за отчетното събрание. 

5. УС на РК на БЛС - Враца актуализира таксата за издаване на удостоверения.

6. УС на РК на БЛС - Враца отпусна финансови поощрения на подадени заявления от лекари за придобита специалност:
Д-р Любомир Николаев Йончев за придобита специалност "Анестезиология и интензивно лечение";
Д-р Гергана Владиславова Иванова за придобита специалност "Очни болести";
Д-р Миролюб Станоев Тодоров за придобита специалност "Образна диагностика";
Д-р Петя Петрова Петкова за придобита специалност "Гастроентерология";

7. УС на РК на БЛС - Враца отпусна финансова помощ за раждане на дете на д-р Елена Ангелова Торбова;

8. УС на РК на БЛС - Враца взе решение при подадено заявление да се отпусне финансова помощ поради заболяване на Д-р Аделина Евлогиева Янчева.

9. За неплатен членски внос за период по-голям от 6 месеца, съгласно чл.22а, ал.1, т.4 от Устава на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца беше свалена:
УИН 0700000447 Д-р Маргарита Василева Вътова;

10. УС на РК на БЛС - Враца взе решение за организиране на среща между Председателя на УС на РК на БЛС - Враца, Председателя на Комисията по професионална етика, Председателя на Контролната комисия и Д-р Галина Лещарска - Директор на ЦСМП-Враца относно казуса с лекари членове на други лекарска колегии но работещи на територията на Лекарска колегия - Враца.

11. УС на РК на БЛС - Враца единодушно взе решение да се бракува на електро-кардиограф (ЕКГ), TYPE ECG 1221: SERIAL №00325.