Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседание на Управителния съвет на 05.10.2022 год.
На проведено заседание на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 14.07.2022 год. бяха разгледани и взети решения по следните тточки.

1. Председателя на УС на РК на БЛС - Враца информира членовете на Управителния съвет за проведения Национален съвет на БЛС на 17.09.2022 год. в гр. Самоков.

2. УС на РК на БЛС - Враца разгледа и обсъди постъпилите номинации от дружествата по места за награждаване на национално ниво по случай 19 Октомври - Ден на Българския лекар.

• От Дружеството на лекарите в Община Мездра - Д-р Йордан Тошев Ценовски, д.м. - Началник на Хирургично отделение на "МБАЛ - Мездра" ЕООД гр. Мездра.
• От Дружеството на лекарите в ДКЦ I ЕООД гр. Враца - Д-р Тодорка Иванова Манолова - Специалист по "Ендокринология и болести на обмяната" в ДКЦ-I ЕООД гр. Враца.
• От Дружеството на лекарите в частните МБАЛ в гр. Враца - Д-р Петя Петрова Йорданова - Специалист по Кардиология в МЦ "ОРБИТА-ИВО РАЛЧОВСКИ" ЕООД гр. Враца.


Управителният съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца единодушно реши да номинира д-р Петя Петрова Йорданова за награждаване на национално ниво от УС на БЛС в категорията "Най-заслужил лекар от Районна колегия".3.
УС на РК на БЛС - Враца разгледа и обсъди постъпилите номинации на лекари от дружествата на РК на БЛС - Враца по места за награждаване на регионално ниво по случай 19 Октомври - Деня на Българския лекар. Номинирани за награждаване бяха определени следните колеги:д-р Ирена Ангелова Горанова
Специалист "Нервни болести"
"ДКЦ-I" ЕООД гр. Враца

д-р Нина Иванова Костова
Специалист "Вътрешни болести"
"СБАЛПФЗ-Враца" ЕООД гр. Враца

д-р Мариян Асенов Дуканов
Специалист "Анестезиология и интензивно лечение"
"ПЪРВА ЧАСТНА МБАЛ-ВРАЦА" ЕООД

д-р Слави Любомиров Георгиев
Специалист Вътрешни болести" и "Кардиология"
МЦ "НОВ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР" ЕООД гр. Враца


д-р Кирил Илиев Кирилов
Специалист "Обща медицина"
ОПЛ с. Згориград

д-р Красимир Симеонов Влашки
ЦСМП - Враца

ОБЩИНА МЕЗДРА
д-р Вихра Рашева Филипова
Специалист "Физикална терапия и рехабилитация"
"СБПЛРВБ - Мездра" ЕООД гр. Мездра

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА И БОРОВАН
д-р Светлана Кирилова Тодорова
Специалист "Вътрешни болести"
Отделение по Инфекциозни болести
"МБАЛ-Бяла Слатина" ЕООД гр. Бяла Слатина

ОБЩИНА ОРЯХОВО
д-р Нели Петрова Георгиева
Специалист "Обща медицина"
ОПЛ гр. Оряхово

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ
д-р Павлина Николова Серафимова
Специалист "Детски болести"
МЦ "ДАРИС" ЕООД гр. Козлодуй

УС на РК на БЛС - Враца единодушно реши тържеството по награждаването на номинираните колеги на регионално ниво и официалната вечеря да се проведе на 21.10.2022 год. (петък) от 19:00 часа в ресторанта на хотел "ЛЕВА" гр. Враца.

4.
УС на РК на БЛС - Враца отпусна финансово поощрение на д-р Надя Илиева Йорданова за придобита специалност "Нервни болести".

5. УС на РК на БЛС - Враца отпусна финансова помощ поради заболяване на д-р Мюриел Пенков Митов.

6.
УС на РК на БЛС - Враца отпусна финансова помощ поради заболяване на д-р Светлина Петкова Пенчева.


7.
За неплатен членски внос за период по-голям от 6 месеца, съгласно чл.22а, ал.1, т.4 от Устава на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца беше свалена:
УИН 0700000512 Д-р Нели Христова Бояджиева;