Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Наградени лекари по случай 19 октомври 2023 год.
30.10.2023 15:05 | Изпрати | Принтиране


На проведени заседания на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 29.09.2023 год. и на 06.10.2023 год. бяха разгледани постъпилите номинации на лекари от дружествата по места за награждаване по случай 19 Октомври - Ден на Българския лекар. След обсъждане на подадените кандидатури бяха избрани за награждаване следните лекари:


НАЦИОНАЛНО НИВО
"НАЙ-ЗАСЛУЖИЛ ЛЕКАР ОТ РАЙОННА КОЛЕГИЯ"

Д-р Емил Димитров Миленков
Специалност: "Вътрешни болести", "Пневмология и фтизиатрия", "Обща медицина"
Общопрактикуващ лекар - гр. Враца
     


РЕГИОНАЛНО НИВО

Д-р Яна Апостолова Вълкова
Специалност "Вътрешни болести" и "Трансфузионна хематология"
Началник на Отделение по трасфузионна хематология
МБАЛ "ХРИСТО БОТЕВ" АД гр. Враца
 

Д-р Аурелио Цветанов Тошевски
Специалност " Обща и клинична патология"
Лекар в Отделение по обща и клинична патология
МБАЛ "ХРИСТО БОТЕВ" АД гр. Враца


Д-р Емил Борисов Младенов
Специалност: "Вътрешни болести" и "Ендокринология и болести на обмяната"
Лекар в Първо вътрешно отделение
МБАЛ "ХРИСТО БОТЕВ" АД гр. Враца


Д-р Ива Милчева Ацова-Георгиева
Специалност: "Вътрешни болести" и "Пневмология и фтизиатрия"
"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - ВРАЦА" ЕООД гр. Враца


Д-р Добромир Богданов Драгойчев
Специалност: "Гастроентерология"
Вътрешно отделение
"ПЪРВА ЧАСТНА МБАЛ - ВРАЦА" ЕООД ГР. Враца

 
Д-р Виктория Видолова Манова
Специалност: "Психиатрия"
"ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - ВРАЦА" ЕООД гр. Враца


Д-р Валерия Цветкова Мраморенска
Специалност: "Нервни болести"
СИМП - гр. Враца


Д-р Илиян Стефанов Грънчаров
Специалност: "Обща медицина"
Общопрактикуващ лекар - гр. Криводол


Д-р Дарий Игнатов Игнатов
Специалност: "Кожни и венерически болести" и "Онкология"
ТЕЛК
МБАЛ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕООД гр. Козлодуй


Д-р Юра Гешева Стефанова
Специалност: "Нервни болести"
СИМП - гр. Бяла Слатина


Д-р Грета Йорданова Петкова
Специалност: "Очни болести"
СИМП - гр. Оряхово
Коментари
Все още няма...
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 18 + 4 = ?