Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Управителен съвет
РАЙОННА КОЛЕГИЯ
НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ – ВРАЦА

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ
д-р Росен Каменов Айков
"КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - Враца" ЕООД гр. Враца

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ
д-р Георги Иванов Комитски
Специалност: Ортопедия и тревматология
МБАЛ “Христо Ботев” АД гр. Враца

д-р Светозар Георгиев Лазаров
Специалност: Вътрешни болести, Обща медицина
Общопрактикуващ лекар - гр. Бяла Слатина

СЕКРЕТАР
д-р Ростислав Стефанов Георгиев
Специалност: Анестезиология и реанимация
МБАЛ “Христо Ботев” АД гр. Враца

ЧЛЕНОВЕ
д-р Иван Йотов Чолашки
Специалност: Хирургия
МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца

д-р Даниела Цветкова Торбова
Специалност: Вътрешни болести, Обща медицина
Общопрактикуващ лекар - гр. Враца

д-р Емил Димитров Миленков
Специалност: Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия, Обща медицина
Общопрактикуващ лекар - гр. Враца

д-р Христо Константинов Могилски 
Специалност: Вътрешни болести, Кардиология
СИМП - гр. Бяла Слатина

д-р Анатоли Валериев Симеонов
Специалност: Хиругия
"КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - Враца" ЕООД гр. Враца

д-р Кети Диткова Ценова-Средкова
 Специалност: Епидемиология на инфекциозните болести
 
д-р Михаил Евгениев Шарков
Специалност: Обща медицина
Общопрактикуващ лекар - с. Селановци, Община Оряхово