Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Управителен съвет
РАЙОННА КОЛЕГИЯ
НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ – ВРАЦА

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ
д-р Ирена Йорданова Мазнева
Специалност: Ушно-носно-гърлени болести
МЦ "НОВ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР" ЕООД гр. Враца

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ
д-р Росен Каменов Айков
“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ВРАЦА” ЕООД гр. Враца

д-р Емил Димитров Миленков
Специалност: Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия, Обща медицина
Общопрактикуващ лекар - гр. Враца

СЕКРЕТАР
д-р Георги Иванов Комитски
Специалност: Ортопедия и травматология
МБАЛ “Христо Ботев” АД гр. Враца

ЧЛЕНОВЕ
д-р Светозар Георгиев Лазаров
Специалност: Вътрешни болести, Обща медицина
Общопрактикуващ лекар - гр. Бяла Слатина

д-р Петя Петрова Петкова
Специалност: Гастроентерология
"КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ВРАЦА" ЕООД гр. Враца

д-р Румен Стоянов Тихолов
Специалност: Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД гр. Козлодуй

д-р Ирена Ангелова Горанова 
Специалност: Нервни болести
МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца

д-р Бисер Тодоров Николов
Специалност: Детски болести
МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца

д-р Иво Кръстев Христов
 Специалност: Хирургия
СИМП - с. Селановци, Община Оряхово
 
д-р Николай Пламенов Иванов
Специалност: Ортопедия и травматология
МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца