Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Контролна Комисия
РАЙОННА КОЛЕГИЯ
НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ – ВРАЦА

КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ
д-р Румен Стоянов Тихолов
Специалност: Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД гр. Козлодуй

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
Д-р Цветелина Цветанова Конджова
"КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР" ЕООД гр. Враца
 
ЧЛЕНОВЕ
д-р Румен Петров Стефанов
Специалност: Вътрешни болести, Гастроентерология
"КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР" ЕООД гр. Враца

д-р Ива Драганова Томова
Специалност: Обща медицина
Общопрактикуващ лекар - гр. Враца

д-р Ирена Видинова Петрова
Специалност: Хигиена на детско-юношеската възраст
РЗИ - Враца