Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Контролна Комисия
РАЙОННА КОЛЕГИЯ
НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ – ВРАЦА

КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ
д-р Цветелина Цветанова Конджова
Специалност: Медицинска онкология
"КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ВРАЦА" ЕООД гр. Враца

ЧЛЕНОВЕ
д-р Анимир Павлов Цветков
Специалност: Обща медицина
Общопрактикуващ лекар - гр. Враца
 
д-р Андрей Ваньов Андрейнски
Специалност: Очни болести
"СОБАЛ-РАЛЧОВСКИ" ЕООД гр. Враца

д-р Здравко Тошев Ангелов
Специалност: Пневмология и фтизиатрия
"СБАЛПФЗ-Враца" ЕООД - гр. Враца

д-р Петър Калинов Стоянов
МБАЛ "Христо Ботев" АД - Враца