Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Контролна Комисия
РАЙОННА КОЛЕГИЯ
НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ – ВРАЦА

КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ
д-р Цветелина Цветанова Конджова
"КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ВРАЦА" ЕООД гр. Враца

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
д-р Анимир Павлов Цветков
Специалност: Обща медицина
Общопрактикуващ лекар - гр. Враца
 
ЧЛЕНОВЕ
д-р Иван Йотов Чолашки
Специалност: Хирургия
МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца

д-р Андрей Ваньов Андрейнски
Специалност: Очни болести
"СОБАЛ-РАЛЧОВСКИ" ЕООД - гр. Враца

д-р Ирена Видинова Петрова
Специалност: Хигиена на детско-юношеската възраст
РЗИ - Враца