Комисия по Професионална Етика
РАЙОННА КОЛЕГИЯ
НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ – ВРАЦА

КОМИСИЯ 
ПО 
ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА

ПРЕДСЕДАТЕЛ
д-р Ирена Ангелова Горанова
Специалност: Нервни болести
МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
Д-р Незабравка Петрова Хайтова
Специалност: Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
"СБАЛПФЗ-Враца" ЕООД гр. Враца
 
ЧЛЕНОВЕ
д-р Илиян Стефанов Грънчаров
Специалност: Обща медицина
Общопрактикуващ лекар - гр. Криводол
 
д-р Галя Георгиева Тодорова 
Специалност: Вътрешни болести
Общопрактикуващ лекар - гр. Мездра
 
д-р Николай Пламенов Иванов
МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца
 
д-р Здравко Тошев Ангелов
"СБАЛПФЗ-Враца" ЕООД гр. Враца
 
д-р Иван Ангелов Торбов
Специалност: Ортопедия и травматология
МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца