Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Комисия по Професионална Етика
РАЙОННА КОЛЕГИЯ
НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ – ВРАЦА

КОМИСИЯ 
ПО 
ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА

ПРЕДСЕДАТЕЛ
д-р Ирена Ангелова Горанова
Специалност: Нервни болести
МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
Д-р Даниела Цветкова Торбова
Специалност: Вътрешни болести, Обща медицина
Общопрактикуващ лекар -  гр. Враца
 
ЧЛЕНОВЕ
д-р Илиян Стефанов Грънчаров
Специалност: Обща медицина
Общопрактикуващ лекар - гр. Криводол
 
д-р Галя Георгиева Хинкова
Специалност: Вътрешни болести
Общопрактикуващ лекар - гр. Мездра
 
д-р Яна Апостолова Вълкова
Специалност: Вътрешни болести, Трансфузионна хематология
МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца
 
д-р Здравко Тошев Ангелов
"СБАЛПФЗ-Враца" ЕООД гр. Враца
 
д-р Нина Иванова Костова
Специалност: Вътрешни болести
"СБАЛПФЗ-Враца" ЕООД гр. Враца