Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Делегати на Събор на БЛС
РАЙОННА КОЛЕГИЯ
НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ – ВРАЦА
 
ДЕЛЕГАТИ НА СЪБОР
 
д-р Ирена Йорданова Мазнева
д-р Росен Каменов Айков
д-р Емил Димитров Миленков
д-р Георги Иванов Комитски
д-р Светозар Георгиев Лазаров
д-р Бисер Тодоров Николов
д-р Михайл Евгениев Шарков
д-р Румен Стоянов Тихолов

РЕЗЕРВИ:
д-р Ирена Ангелова Горанова
д-р Петър Борисов Димитров
д-р Бойка Огнянова Оведенска