Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Център по остеопороза
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ОСТЕОПОРОЗАТА?
Заболяване на костите , характеризиращо се с намаляване на костната маса. Нарушава се здравината и структурата им и най-често води до фрактури на гръбначните прешлени , шийката на бедрото , но засяга и всички останали кости. Уврежданията при напреднал стадий на заболяването са трудно лечими , по - скоро нелечими, съпроводени с трайна болка, деформация на тялото, обездвижване и инвалидизация. Най-доброто лечение на остеопорозата е превенцията.КАК СЕ ДИАГНОСТИЦИРА ОСТЕОПОРОЗАТА?
Съвременният и най-прецизен начин за измерване на костната плътност е DEXA / ДВОЙНО ЕНЕРГИЙНА РЕНГЕНОВА АБСОРБЦИОМЕТРИЯ/ . DEXA се приема за "златен" стандарт в диагностиката на остеопорозата. Най-надежният и точен метод за ранно диагностициране и ключ към превенция за бъдеща костна загуба и лечение.


РИСКОВИ ГРУПИ
"- всички над 60 год.;
- жени в менопауза , особено тези с ранно настъпил климакс;
- лица приемащи медикаменти, водещи до остеопороза;
- пациенти с ендокринни заболявания или други заболявания водещи до остеопороза;
- пушачи и злоупотребяващи с кафе и цигари;"


ЗА КОГО Е ОПАСНА ОСТЕОПОРОЗАТА?
По заболеваемост и смъртност болестта се нарежда на второ място след сърдечно-съдовите заболявания. Засяга и жените и мъжете, като рискът от тази болест при жените е от по-ранна възраст. В България с намалена костна плътност са над 800 000 жени и 160 000 мъже.


ЦЕНТЪР ПО ОСТЕОПОРОЗА КЪМ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕВРОМЕД ВРАЦА ОПРЕДЕЛЯ КОСТНАТА ПЛЪТНОСТ И РИСКА ОТ ОСТЕОПОРОЗА С НАЙ-СЪВРЕМЕННАТА И ТОЧНА АПАРАТУРА  DEXA НА ФИРМАТА OSTEOSYS


ЗАПИСВАНИЯ НА: 092/ 62 00 80; 0884 030 330 
гр. Враца  ул. „Г.С. Раковски” № 17
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕВРОМЕД ВРАЦА