Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Становище УС на РК на БЛС - Враца относно проект на НЗОК за намаляване цените на клинични пътеки
09.06.2015 10:53 | Изпрати | Принтиране


Изх.№38/09.06.2015 год.

До
Д-р Венцислав Грозев
Председател
на Управителния съвет
на Българския Лекарски Съюз
гр. СофияКОПИЕ:
До
Районните колегии
на Българския Лекарски Съюз

 

Уважаеми д-р Грозев,

Във връзка с изпратения до Вас проект на НЗОК за промяна на договорените цени за 2015 год. на дейности в болничната медицинска помощ съгласно сключения договор за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2015 год. между НЗОК и БЛС, Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца изказва своето становище, което е КАТЕГОРИЧНО - ПРОТИВ.

Клиничните пътеки понастоящем са недофинансирани, евентуалното намаление в цените им ще влоши значително качеството на предлаганата от нас медицинска услуга. Това е във вреда на пациента, на лечебните заведения и на цялата система. Има вероятност от "свръххоспитализации" като компенсация на занижените цени. А това ще компрометира работата ни. Финансовият дефицит ще се задълбочи, ще се увеличат задълженията на ЛЗ /където ги има/, или по-лошо - ще се появят нови такива към доставчици и контрагенти.

Не допускайте такъв порочен кръг, който би ни върнал назад и би подложил на риск една сравнително работеща система. Вместо да изискваме финансиране с цел качество, от нас се очаква да се съгласим на икономии и примитивизъм в работата. И то във времето на нови и бързо развиващи се технологии, дърпащи медицината и цялото общество напред.

Искаме да работим като достойни лекари с всички възможности затова, а не да присъствуваме с "вързани ръце" и да бъдем поставяни на дневен ред в обществото като прицел и жертва на обществения негативизъм. Не допускайте новото поредно унижение и напрежение, криещо нова опастност от конфликти в гилдията.

Категорично заявяваме, че ако Българския Лекарски Съюз се съгласи на намаляване цените на клиничните пътеки, Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца ще иска НЕЗАБАВНА ОСТАВКА на Председателя и Управителния съвет на БЛС. Припомняме, че на приключилия преди месец отчетно-изборен събор Председателят се закле да отстоява интересите на всички лекари.

Смятаме, че не е необходимо да се свиква извънреден събор на БЛС при положение, че се знае мнението по тази тема на съсловието, а ръководството трябва да отстоява твърда и последователна позиция и да не се опитва да бяга от отговорност.

Коментари
Все още няма...
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 2 + 10 = ?