Новини, събития и коментари
13.05.2015 12:52 | 63 Редовен отчетно-изборен събор на БЛС
На проведения 63ти Редовен отчетно-изборен събор на Българския Лекарски Съюз от делегатите на РК на БЛС - Враца за член на Централната Контролна комисия беше избрана Д-р Ирена Мазнева, а Д-р Бисер Тодоров за член на Централната Комисия по професионална етика.

коментари: няма | прочети цялата статия
07.05.2015 15:48 | Подкрепа за сем. Д-р Нонка и Светослав Савчеви

Уважаеми колеги,

 
На свое заседание УС на РК на БЛС - Враца взе решение за подкрепа семейството на Д-р Нонка и Светослав Савчеви в борбата им за справедливи присъди /доживотен затвор/ за убийците на детето им.
Обявяваме съсловна готовност за реална и максимална подкрепа на колегите, като присъствуваме на протестното бдение пред Съдебната палата Враца в деня на процеса.
Ще ви уведомим допълнително за точния ден и час!
Призоваваме към максимална активност от страна на всички лекари.
Всеки би могъл да отдели 15 мин. или половин час от работното си време за изразяване на така важната ни гражданска позиция и съсловна съпричастност.

коментари: няма | прочети цялата статия
30.12.2014 14:26 | Среща на РК на БЛС - Враца и РЗОК - Враца

На 22.12.2014 год. в РЗОК - Враца се проведе среща между г-н Светозар Симеонов -  Директор на РЗОК - Враца и Д-р Капка Романова - Зам. Директор и Председателя на РК на БЛС - Враца - Д-р Георги Комитски, Зам. Председателите на РК на БЛС - Враца Д-р Даниела Торбова и Д-р Емил Миленков и юрист Рая Стефанова по наболели въпроси във връзка с Регулативните стандарти и проблеми при проверки и санкции от РЗОК, респ. НЗОК.

Д-р Комитски изрази недоволството сред колегията във връзка с ограничените средства по РС за четвъртото тримесечие на 2014 год. Директорът на РЗОК увери, че понастоящем балансът на средства на регионално ниво би позволил вътрешно прерапределение на стандартите, така, че да се сведе до минимум санкционирането на лекарите за преразход.

До средата на януари 2015 год. РЗОК - Враца ще изпрати уведомителните писма до лекарите във връзка с изпълнението на РС за 4-тото тримесечие.         

По вторият проблем за необходимата медицинска компетентност при изготвянето на Констативни протоколи и Наказателни постановления след проверки от страна на РЗОК, Директорът изказа мнение, че е добре да се работи с арбитражни експертни комисии от РК на БЛС, стига да се промени ЗЗО в тази част. При липса на такива промени и след нова двустранна среща в присъствието на юрист би могло да изработим договаряне на регионално ниво. 

При положение, че  няма промени в ЗЗО за 2015 год. юристката ще изготви проекто-договор за съставяне и работа на арбитражни комисии с ескперти от РК на БЛС - Враца. Ако такова договаряне се постигне на регионално ниво, то тогава санциите, налагани от Директора на РЗОК ще бъдат съобразени с експертното лекарско мнение от арбитража.

коментари: няма | прочети цялата статия
  Страници :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  [ 22 ]  23  24  25  26  27